Хенкел България – Заедно с отговорност за един по-красив свят - Устойчиво развитие
e-mail: contest@plushenomeche.org

ПЕСТИ РЕСУРСИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ

img

Опазването на околната среда е не просто мода, а необходимост. Все по-голяма става нуждата от осъзнатост за това ограничените ресурси, с които разполагаме, да бъдат използвани разумно. Искаме не само да се радваме на красотата и богатството, което планетата ни притежава, но да оставим и за следващите поколения един прекрасен свят. През последните години се оказа, че за да успеем в това начинание, трябва да вземем незабавни мерки.


ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ“ НА HENKEL БЪЛГАРИЯ 


За трета поредна година Henkel България стартира инициатива "ЗАЕДНО С ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ", която цели да предаде знание на ученици по темата Устойчиво развитие. В рамките на инициативата ще се проведе конкурс за училищни проекти на теми "Устойчиво развитие. По-малко пластмаса. Пестене на ресурси." като до 5 проекта ще бъдат финансирани с бюджет за реализация до 2000 лв.
В 20-те училища с максимален брой точки за подадените проекти ще бъдат проведени от 5 до 8 учебни часа работилници и обучения на тема Устойчиво развитие със съдействието на Zero Waste България. По време на обученията в тези училища следва да бъде представен проекта, с който училището кандидатства за финансиране преди финално оценяване и подбор за финансиране.
На всяко училище с одобрен проект за финансиране от HENKEL България и всички участвали в обученията за Устойчиво развитие ученици ще се издаде ГРАМОТА за „Посланик на Устойчиво Развитие“ от Henkel България.

Срок за кандидатстване: 31.03.2023 г.


Допустими участници в конкурса: Училища, които имат мотивация за провеждане на обучения в областта на екологичното и неформалното образование. Училищата, участвали в проекта през 2021 г., чиито проекти не са били одобрени за финансиране, могат да участват повторно.


ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ 2022 г. - вижте списъка
Кандидатствай сега


Попълнете бланката за участие в проекта.Критерии и срокове
Запознайте се с критериите за оценка и сроковете за изпълнение на Вашите проектни предложения.Пести ресурси


Разберете как можете да пестите ресурси в ежедневието си.Реализирани проекти


Разгледайте печелившите проекти от конкурса през 2021г.


Нашите партньори