Хенкел България – Заедно с отговорност за един по-красив свят - Устойчиво развитие
e-mail: contest@plushenomeche.org

ПЕСТИ РЕСУРСИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ

img

Опазването на околната среда е не просто мода, а необходимост. Все по-голяма става нуждата от осъзнатост за това ограничените ресурси, с които разполагаме, да бъдат използвани разумно. Искаме не само да се радваме на красотата и богатството, което планетата ни притежава, но да оставим и за следващите поколения един прекрасен свят. През последните години се оказа, че за да успеем в това начинание, трябва да вземем незабавни мерки.


ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ“ НА HENKEL БЪЛГАРИЯ 


Henkel България стартира инициатива „ЗАЕДНО С ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ПО-КРАСИВ СВЯТ“, която цели да предаде знание на ученици по темата Устойчиво развитие. В рамките на инициативата ще се проведе конкурс за училищни проекти на теми „Устойчиво развитие. По-малко пластмаса. Пестене на ресурси.“ като до 5 проекта ще бъдат финансирани с бюджет за реализация до 2000 лв.
В 20-те училища с максимален брой точки за подадените проекти ще бъдат проведени 5 до 8 учебни часа работилници и обучения на тема устойчиво развитие със съдействието на Zero Waste България.
За училищата с одобрени за финансиране проекти (първите 10 с най-много точки) ще бъде предоставена менторска подкрепа за подобрение/изчистване на детайли и планиране на осъществяването на одобрения проект. На всяко училище с одобрен проект за финансиране от HENKEL България и всички участвали в обученията за Устойчиво развитие ученици ще се издаде ГРАМОТА за „Посланик на Устойчиво Развитие“ от Henkel България.

Срок за кандидатстване: 25.05.2021г.


Допустими участници в конкурса: Училища, които имат мотивация за провеждане на обучения в областта на екологичното и неформалното образование. 




Критерии
с какво трябва да се съобразите

Запознайте се с критериите за оценка на Вашите проектни предложения.



Срокове
важно е да не пропускате

Запознайте се с всички срокове за кандидатстване и участие в конкурса



Стъпки
с какво се ангажирате

Разберете какви са стъпките и Вашите ангажименти при участие в конкурса.



Помощ
Помощни материали

Открийте помощни материали при кандидатстване и подаване на проектно предложение.


Нашите партньори