Критериите за оценяване на проектите са:

Оценяване: Проектите се оценяват с минимум 1 и максимум 3 точки.

1 точка: Проектът се осъществява в полза на един клас.

2 точки: Проектът е в полза на цялото кандидатствало училище.

3 точки: Ползата от проекта излиза извън рамките на кандидатствалото училище.

Изисквания: Проекти, чиято реализация включва единствено раздаване на флаери и изграждане на изложби няма да бъдат разгледани. Кандидатства се само със заложената форма. Обученията се провеждат задължително септември и октомври месец и са в рамките на 5 учебни часа.

Уточнения:  По време на обученията се представя проекта от кандидатствалите. Неодобрени проекти от 2021 година могат да участват отново при покриване на изискванията за кандидатстване. Обявяването на одобрените за финансиране проекти ще се осъществи след провеждането на обученията. 

Допълнителна информация: Провеждане на извънкласни инициативи на учениците с цел популяризиране на темата за устойчиво развитие в обществото ще носи 1 бонус точка.

Вдъхновяващи идеи за популяризиране и въвличане на външни лица в проект:

Sia – You’re Never Fully Dressed Without a Smile (2014 Film Version) – YouTube

СРОКОВЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ в конкурса:

  1. Прочетете цялата информация на сайта Хенкел България – Заедно с отговорност за един по-красив свят – Устойчиво развитие (pestiresursi.bg)
  2. Провеждане на дискусии и брейнсторминг в клас на теми: Устойчиво развитие. По-малко пластмаса. Пестене на ресурси.
  3. Формиране на екип от минимум 10 ученици и 1 учител отговорник по проекта.
  4. Създаване на идеен проект и остойностяването му за реализация в училищната база на тема „Устойчиво развитие“.
  5. Одобрение на проекта от училищното ръководство. Всяко училище може да кандидатства само с 1 проект.
  6. Попълване на бланка за проект и кандидатстване – до 31.05.2022 г. КАНДИДАТСТВАЙ ТУК.
  7. Обявяване на НАГРАДЕНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЯ УЧИЛИЩА на страницата на https://pestiresursi.bg – до 06.06.2022 г. Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници.
  8. Провеждане на работилници и обучения в училищата в рамките на 5 до 8 учебни часа на тема „Устойчиво развитие“ със съдействието на Zero Waste България (в зависимост от условията, организаторите може да проведат обученията виртуално) – до 15.10.2022 г.
  9. Обявяване на одобрените за финансиране проекти до 24.10.2022 г.
  10. Срок за реализация на финансираните проекти и изпращане на снимков материал– 31.12.2022 г.