Критериите за оценяване на проектите са:

Оценяване: Проектите се оценяват с минимум 1 и максимум 3 точки.

1 точка: Спазени са минимални изисквания.

2 точки: Средно представяне.

3 точки: Отговаря на всички изисквания.

Изисквания: Проекти, чиято реализация включва единствено раздаване на флаери и изграждане на изложби няма да бъдат разгледани. Кандидатства се само със заложената форма. Обученията се провеждат задължително месеци април, май и юни, и са в рамките на 5 учебни часа.

Уточнения:  По време на обученията се представя проекта от кандидатствалите. Неодобрени проекти от 2021 и 2022 година могат да участват отново при покриване на изискванията за кандидатстване. Обявяването на одобрените за финансиране проекти ще се осъществи след провеждането на обученията. 

Допълнителна информация: Провеждане на извънкласни инициативи на учениците с цел популяризиране на темата за устойчиво развитие в обществото ще носи 1 бонус точка.

Вдъхновяващи идеи за популяризиране и въвличане на външни лица в проект:

Sia – You’re Never Fully Dressed Without a Smile (2014 Film Version) – YouTube

СРОКОВЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ в конкурса:

  1. Прочетете цялата информация на сайта Хенкел България – Заедно с отговорност за един по-красив свят – Устойчиво развитие (pestiresursi.bg)
  2. Провеждане на дискусии и брейнсторминг в клас на теми: Устойчиво развитие. По-малко пластмаса. Пестене на ресурси.
  3. Формиране на екип от минимум 10 ученици и 1 учител отговорник по проекта.
  4. Създаване на идеен проект и остойностяването му за реализация в училищната база на тема „Устойчиво развитие“.
  5. Одобрение на проекта от училищното ръководство. Всяко училище може да кандидатства само с 1 проект.
  6. Попълване на бланка за проект и кандидатстване – до 31.03.2023 г. КАНДИДАТСТВАЙ ТУК.
  7. Обявяване на НАГРАДЕНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЯ УЧИЛИЩА на страницата на https://pestiresursi.bg – до 05.04.2023 г. Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници.
  8. Провеждане на работилници и обучения в училищата в рамките на 4 до 5 учебни часа на тема „Устойчиво развитие“ със съдействието на Zero Waste България (в зависимост от условията, организаторите може да проведат обученията виртуално) – до 30.06.2023 г.
  9. Обявяване на одобрените за финансиране проекти до 15.08.2023 г.
  10. Срок за реализация на финансираните проекти и изпращане на снимков материал– 31.12.2023 г.