Критериите за оценяване на проектите са:

Критерии Описание 1т. – Спазени минимални изисквания 2т. – Средно представяне 3т. – Отговаря на всички изисквания
1.     Намаляване използването на еднократна пластмаса До каква степен предложеният проект намалява генерирането на еднократна пластмаса? Предложеният проект не води до намаляване на използваната пластмаса. Предложеният проект засяга темата за намаляване на еднократната пластмаса, но не води директно до нейното намаляване. Предложеният проект значително намалява използването на еднократна пластмаса.
2.     Насърчава рециклирането До каква степен предложеният проект насърчава хората/учениците/общността да рециклират? Предложеният проект не засяга темата за рециклирането. Предложеният проект насърчава рециклирането без да се фокусира върху начините за това. Предложеният проект насърчава всички засегнати да рециклират и засяга значително начините това да се случва.
3.     Оптимизира ресурси (ток, вода, енергия, т.н.) Колко екологично обоснован е предложеният проект и наистина ли води до най-малко изразходвани ресурси (електричество, вода и т.н.)? Предложеният проект използва толкова много или малко повече ресурси, които биха били използвани, ако нищо не беше направено. Предложеният проект използва умерено количество ресурси. Предложеният проект използва минималното количество ресурси.
4.     Обхват До колко ученици/хора има потенциал да достигне предложеният проект? Предложеният проект ще засегне по-малко от половината ученици в училище Предложеният проект ще засегне повече от половината ученици в училище. Предложеният проект ще засегне общността в и извън училище.
5.     Реалистичност Колко реалистичен е предложеният проект и колко лесно би било неговото реализиране? Предложеният проект може да бъде приложен, но като цяло е непрактично това да се направи. Предложеният проект може да бъде приложен, но би било трудно да се убедят учениците да го използват. Предложеният проект може да се приложи и е реалистично да се предположи, че ще се използва с голям успех.

 

Допълнителна информация: Провеждане на извънкласни инициативи на учениците с цел популяризиране на темата за устойчиво развитие в обществото ще носят до 5 бонус точки.

Вдъхновяващи идеи за популяризиране и въвличане на външни лица в проект:

Sia – You’re Never Fully Dressed Without a Smile (2014 Film Version) – YouTube