АНГАЖИМЕНТИ на победителите в конкурса от 1-10 място:

  • Подписване на договор за финансиране със съответни срокове и отговорности (Свали договорa от тук);
  • Осигуряване на пространство за провеждане на 5 до 8 учебни часа работилници и обучения на тема „Устойчиво развитие“ и участие на минимум 15 ученика до 31.10.2021г. В случай на пандемична обстановка работилниците и обученията да се проведат онлайн;
  • Изпращане на снимки и видео, които представят работата по развитие на проекта – от началния етап до крайния резултат, вкл. провеждането на учебните занятия по „Устойчиво развитие“;
  • Екосъобразно изграждане и грижа за одобрените проекти;
  • Внедряване на лого на Henkel в реализирания проект;
  • Изготвяне на заключителен доклад и на финансов отчет на проекта.

 

АНГАЖИМЕНТИ на победителите в конкурса от 11-25 място:

  • Подписване на договор за провеждане на работилници и обучения в рамките на 5 до 8 учебни часа на тема „Устойчиво развитие“ със съдействието на Zero Waste България – до 31.10.2021 г. (Свали договора от тук);
  • Осигуряване на пространство за провеждане на 5 до 8 учебни часа работилници и обучения на тема „Устойчиво развитие“ и участие на минимум 15 ученика до 31.10.2021г. В случай на пандемична обстановка работилниците и обученията да се проведат онлайн.