АНГАЖИМЕНТИ на училищата, одобрени за провеждане на обучения:

  • Подписване на договор за провеждане на работилници и обучения в рамките на 4 до 5 учебни часа на тема „Устойчиво развитие“ със съдействието на Zero Waste България – до 18.04.2023г. (Свали договорa от тук);
  • Осигуряване на пространство за провеждане на 4 до 5 учебни часа работилници и обучения на тема „Устойчиво развитие“ и участие на минимум 10 ученици до 30.06.2023 г. В случай на пандемична обстановка работилниците и обученията да се проведат онлайн.

АНГАЖИМЕНТИ на училищата с одобрени за финансиране проекти:

  • Подписване на договор за финансиране със съответни срокове и отговорности (Свали договора от тук);
  • Осигуряване на пространство за провеждане на 4 до 5 учебни часа работилници и обучения на тема „Устойчиво развитие“ и участие на минимум 10 ученици до 30.06.2023 г. В случай на пандемична обстановка работилниците и обученията да се проведат онлайн;
  • Изпращане на снимки и видео, които представят работата по развитие на проекта – от началния етап до крайния резултат, вкл. провеждането на учебните занятия по „Устойчиво развитие“;
  • Екосъобразно изграждане и грижа за одобрените проекти;
  • Внедряване на лого на Henkel в реализирания проект;
  • Изготвяне на заключителен доклад и на финансов отчет на проекта.