Кандидатства се единствено с тази форма.
Проекти, чиято реализация включва единствено раздаване на флаери и изграждане на изложби няма да бъдат разгледани.

запознайте се с критериите


    запознайте се с договорите

    Съгласие за ползване на посочените по-горе лични данни за нуждите свързани с провеждането на конкурса: