Съгласие за ползване на посочените по-горе лични данни за нуждите свързани с провеждането на конкурса: