Сроковете и задължителните стъпки за участие в конкурса:

1. Провеждане на дискусии и брейнсторминг в клас на теми: Устойчиво развитие. По-малко пластмаса. Пестене на ресурси.
2. Формиране на екип от минимум 10 ученика и 1 учител отговорник по проекта.
3. Създаване на идеен проект и остойностяването му за реализация в училищната база на тема „Устойчиво развитие“. Документи за създаване на проекта може да откриете тук..
4. Одобрение на проекта от училищното ръководство. Всяко училище може да кандидатства само с 1 проект.
5. Попълване на бланка за проект и кандидатстване – до 25.05.2021г. КАНДИДАТСТВАЙ.
6. Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА на страницата на https://pestiresursi.bg. – до 07.06.2021г.
Организаторите си запазват правото да се свържат единствено с одобрените участници.
7. Предаване на подобрени проекти след консултация с менторите на инициативата – до 30.06.2021г.
8. Отпускане на финансиране за одобрените проекти – до 31.09.2021г.
9. Срок за реализация на проектите – 31.10.2021г.
10. Провеждане на работилници и обучения в училищата в рамките на 5 до 8 учебни часа на тема „Устойчиво развитие“ със съдействието на Zero Waste България (в зависимост от условията, организаторите може да проведат обученията виртуално) – до 31.10.2021 г